Master of Public Health
Master of Science in Public Health
Rapporter och avhandlingar
Vetenskapliga artiklar

Den 31 december 2014 upphörde all akademisk verksamhet vid NHV.

Under 2015 kommer en avvecklingsorganisation avsluta det sista administrativa arbetet.
Administrationen kan nås på:
+46 (0)31-693900


2014-12-18
En epok av nordisk folkhälsovetenskap är över

2014-12-18
Forskningen går vidare

2014-12-18
Utbildningar avslutas


2015-03-03
Avsiktsförklaring om samarbete

2015-03-03
Oprindelige folks forhold og rettigheder i fokus på fælles nordisk-canadisk konference

2015-03-03
Nordiska Ministerrådet satsar på samarbete med grannarna i väst


Webböversikt Om cookies NHV Fredrik Bloms väg 25 Box 12133 SE-402 42 Göteborg +46(0)31 69 39 00 This is a mailto link En institution under Nordiska ministerrådet