NHV stängde den 31 december 2014
Om NHV - Introduktion
Historik
Forskning
Utbildning
Internationell verksamhet
Publikationer
Biblioteket

        


Forskning

NHV bedrev folkhälsovetenskaplig forskning och fungerade som ett kunskapscentrum för myndigheter och övriga samhället. Kännetecknande för NHVs forskning var stora gemensamma nordiska projekt och jämförande forskning med hög kvalitet.

Utbildning

Målet med NHVs utbildningar var att öka professionaliseringen av folkhälsoarbetet i de nordiska länderna genom forskningsbaserad akademisk utbildning inom folkhälsovetenskap med internationell akademisk standard och som berörde centrala utmaningar för folkhälsa och hälsosystem.
Internationell verksamhet

NHVs fokus var folkhälsovetenskap i de nordiska länderna, men det blev snart uppenbart att denna begränsning inte kunde accepteras i en alltmer globaliserad värld, det var nödvändigt att sträcka sig utanför Norden. De första försöken till ett internationellt utbyte var seminarier som tillsammans med de nordiska biståndsorganen samt WHO genomfördes varje sommar under en 10-årsperiod.Webböversikt Om cookies NHV Fredrik Bloms väg 25 Box 12133 SE-402 42 Göteborg +46(0)31 69 39 00 This is a mailto link En institution under Nordiska ministerrådet