NHV stänger 31 december 2014
Om Nordic School of Public Health NHV
Folkhälsa sedan 1953
Kvalitetspolicy Nordic School of Public Health NHV
Nordiska folkhälsopriset
Aktuellt på NHV
Prenumerera på nyhetsbrevet
Styrelsen
Ledningsgruppen
Årsrapporter
Så hittar du till Nordic School of Public Health NHV

        


Vårt Campus

Intensivstudier vid internat har medfört mervärden som många universitet och högskolor inte kan erbjuda. Studenterna har bott och studerat under exempelvis en helg eller en tvåveckorsperiod.

Vår pedagogik

På NHV har utbildningen ofta genomförts  i grupp och genom diskussioner. Utbildningen har erbjudit erfarenhetsutbyte eftersom studenterna har varit akademiker, yrkesverksamma och från olika länder. Vår undervisning har också varit praktiskt inriktad tillsammans med en problembaserad inlärning.
Vår kvalitet

NHV utfärdade sin första master-examen 1981. Sedan dess har
mer än 430 personer avlagt MPH med uppsatser av god
vetenskaplig kvalitet. Viktiga samnordiska symposier och
workshops har arrangerats vid NHV, med såväl nordiska som
internationella kontakter.Webböversikt Om cookies NHV Fredrik Bloms väg 25 Box 12133 SE-402 42 Göteborg +46(0)31 69 39 00 This is a mailto link En institution under Nordiska ministerrådet