Forskningspolicy
Forskarutbildning i folkhälsovetenskap
Disputationer som hållits vid NHV 2006-2013
Forskningsområden
Start > Forskning > Forskarutbildning i folkhälsovetenskap > Disputationer som hållits vid NHV 2006-2013

Disputationer som hållits vid NHV 2006-2013


Disputation den 18 april 2013

Ruth A. Montgomery-Andersen (GL) försvarar sin DrPH-avhandling den 18 april 2013 kl. 13.00.

Plats: Aulan, NHV

Titel på avhandlingen: Faces of Childbirth. The Culture of Birth and the Health of the Greenlandic Perinatal Family

Handledare: 
Docent Ina Borup, Danmark 

Opponent:
Professor Elisabeth Faxelid, Avdelningen Global Hälsa, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet, Sverige

Betygsnämnd:
Ellen Blix, DrPH, RNM, Helsefaglig forskningsleder, Klinisk forskningsavdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge og Førsteamanuensis, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø
Professor Henrik Eriksson, Röda Korsets Högskola, Sverige
Professor Peter Berliner, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) – Læring, Aarhus universitet, Danmark

Disputation den 22 februari 2013

Anci Sandell (SE) försvarar sin avhandling den 22 februari 2013 kl.13.00

Plats: Aulan, NHV

Titel på avhandlingen: Musik för kropp och själ
Modell för Interaktiv Musikterapi

Handledare:
Professor Anders Möller, Ersta Sköndal högskola, Sverige

Opponent:
Professor emeritus Töres Theorell, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

Betygsnämnd:
Førsteamanuensis Trygve Aasgaard, Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus, Norge
Docent Carola Skott, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet, Sverige
Professor Inge Nygaard Pedersen, Institut for Kommunikation, Aalborg universitet, Danmark

Disputation den 18 januari 2013

Åse Boman (SE) försvarar sin avhandling den 18 januari 2013 kl.13.00

Plats: Aulan, NHV

Titel på avhandlingen: Fathers Involved in Children with Type 1 Diabetes: Finding the Balance between Disease Control and Health Promotion

Handledare:
Docent Ina Borup, Danmark

Bihandledare:
Docent Lene Povlsen, Nordic School of Public Health NHV
Docent Elisabeth Dahlborg Lyckhage, Högskolan Väst, Sverige
Docent Ragnar Hanås, Barn- och ungdomskliniken, NU-sjukvården, Uddevalla sjukhus, Sverige

Opponent:
Førsteamanuensis Torill Marie Bogsnes Larsen, HEMIL-senteret, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen, Norge

Betygsnämnd:
Professor Anders Möller, Ersta Sköndal högskola, Campus Bräcke, Sverige
Professor Henrik Eriksson, Röda Korsets Högskola, Sverige
Seniorforsker i klinisk sygepleje, ph.d. Vibeke Zoffmann, Steno Diabetes Center, Danmark

Disputation den 13 december 2012

Ingela Furenbäck (SE) försvarar sin avhandling den 13 december 2012 kl.13.00

Plats: Aulan, NHV

Titel på avhandlingen: Utveckling av samverkan. Ett deltagarorienterat aktionsforskningsprojekt inom hälso- och sjukvård

Handledare:
Professor Runo Axelsson, Sverige

Bihandledare:
Professor Eric Olsson, Högskolan Kristianstad, Sverige
Lektor i socialt arbete Sven-Erik Olsson, Högskolan Kristianstad, Sverige

Opponent:
Professor Janne Seeman, Aalborgs universitet, Danmark

Betygsnämnd:
Professor Minna Kaila, Helsingfors universitet, Finland
Försteamanuensis Synnöve Hofseth Almås, Høgskolen i Ålesund, Norge
Professor Björn Blom, Umeå universitet, Sverige

Disputation den 12 december 2012

Anders JW Andersen (NO) försvarar sin avhandling den 12 december 2012 kl.13.00

Plats: Aulan, NHV

Titel på avhandlingen: I all fortrolighet. En undersøkelse av meldinger om psykisk helse på internett i Norge og Sverige

Handledare:
Professor Tommy Svensson, Linköpings universitet, Sverige

Opponent:
Professor Bjørn Hofmann, Høgskolen i Gjøvik och Oslo universitet, Norge

Betygsnämnd:
Docent Ina Borup, Danmark
Professor Lars-Christer Hydén, Linköpings universitet, Sverige 
Professor Arnulf Kolstad, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU

Disputation den 20 september 2012

Marianne Mahler (DK) försvarar sin avhandling den 20 september 2012 kl.09.00

Plats:
Grönlandssalen, NHV

Titel på avhandlingen: At holde balance. Betingelser for og perspektiver i forhold til forebyggelse af fald blandt gamle mennsker.
Abstract

Handledare:
Professor Anneli Sarvimäki, Äldreinstitutet i Helsingfors, Finland

Opponent:
Professor Carsten Hendriksen, Bispebjerg Hospital, Köpenhamn, Danmark

Betygsnämnd:
Professor Margaretha Strandmark, Karlstad universitet, Sverige
Professor  Elisabeth Severinsson, Vestfold University College, Tønsberg, Norway
Professor Lis Wagner, Enheden for Sygeplejeforskning Klinisk Institut, Odense, Danmark


Disputation den 10 september 2012

Tran Khahn Toan (VN) försvarar sin avhandling den 10 september 2012 kl.13.00

Plats:
Aulan, NHV

Titel på avhandlingen: Maternal and child health care utilization in rural and urban Vietnam. A study in two health and demographic surveillance sites.
Abstract

Handledare:
Professor Max Petzold, Göteborgs universitet, Sverige
Professor Bo Eriksson, NHV, Göteborg, Sverige
Karin Gottvall, Socialstyrelsen, Sverige

Andra bihandledare: Ass.prof. Nguyen Thi Kim Chuc, Vietnamn
Ass.prof. Pham Nhat An, Dr Pham Hien Hao (Hanoi Medical University), Vietnamn

Opponent:
Professor Thorkild Tylleskär, Bergens universitet, Norge

Betygsnämnd:
Professor Rune Andersson, Göteborgs universitet, Sverige
Professor  Elisabeth Faxelid, Karolinska institutet, Stockholm, Sverige
Professor  Elina Hemminki, THL, Helsingfors, Finland

 

Disputation den 20 juni 2012

Aud Johannessen (NO) försvarar sin avhandling den 20 juni 2012 kl. 13.00

Plats: Aulan, NHV

Titel på avhandlingen: Dementia and Public Health - with focus on access to society
Abstract

Handledare:
Professor Anders Möller, NHV Göteborg, Sverige

Opponent: Bo Johansson, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, Sverige

Betygsnämnd:
Professor Elisabeth Hall, Institut for Folkesundhedsygeplejevidenskap, Aarhus universitet, Danmark
Professor Venke Sørlie, Forskningsledare vid Lovisenberg Högskola, Oslo, Norge
Professor Margaretha Strandmark, Folkhälsovetenskap, Karlstad universitet, Sverige

 

Disputation den 8 juni 2012

Anna Forsman (Fi) försvarar sin avhandling den 8 juni 2012 kl. 13.00

Plats: Aulan, NHV

Titel på avhandlingen: The importance  of social capital in later life - Mental health promotion and mental disorder prevention among older adults
Abstract

Handledare:
Forskningsprofessor Kristian Wahlbeck, THL National Institute for Health and Welfare, Helsingfors, Finland
Docent Isabell Schierenbeck, Globalstudies, Göteborgs universitet, Sverige

Opponent: Professor Sakari Suominen, Åbo Universitet, Finland

Betygsnämnd:
Docent Carin Lennartsson, Karolinska Insitutets Aging Research Center (ARC) Stockholm, Sverige
Professor Ingela Skärsäter, Göteborgs universitet, Sverige
Docent Timo Tuori, Tammerfors universitet, Finland

Disputation den 1 juni 2012

Anne Trollvik (NO) försvarar sin avhandling den 1 juni 2012 kl. 13.00

Plats: Aulan

Titel på avhandlingen: Barn med astma og deres foreldre - læring, deltakelse og samarbeid
Abstract

Handledare:
Professor Karin Ringsberg, NHV Göteborg, Sverige
Docent Charlotte Sillén, Linköping, Sverige

Opponent:
Professor Sølvi Helseth, Oslo universitet, Norge

Betygsnämnd:
Professor Anneli Sarvimäki, Age Institute, Helsingfors, Finland
Professor Björn Holstein, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Köpenhamns universitet, Danmark
Docent Kjell Reichenberg, Enheten för vuxna flyktingar, Primärvården i Göteborg, Sverige

Disputation den 30 maj 2012

Hildur Vea (NO) försvarar sin avhandling den 30 maj 2012 kl. 13.00

Plats: Grönlandssalen, NHV

Titel på avhandlingen: Fra avmakt til makt i eget liv - Anmeldelse av seksuelle overgrep og helse
 

Handledare:
Svein Mossige, UiO,Psykologisk institutt, Oslo, Norge
Professor Bo Eriksson, NHV, Göteborg, Sverige

Opponent: Professor II dr. med Anna Luise Kirkengen, Tromsø Universitet, Norge

Betydsnämnd:
Professor Unni Lindström, Åbo universitet, Finland
Docent Barbro Renck, Karlstad universitet, Sverige
Professor Elisabeth Backe-Hansen, NOVA i Oslo, Norge


Disputation den 11 maj 2012

Karen Daniels (ZA) försvarar sin avhandling den 11 maj 2012 kl. 13.00

Plats: Aulan, NHV

Titel på avhandlingen:
Lay Health Worker Programmes as a Public Health Approach in Sout Africa.
Abstract

Handledare:
Professor Karin Ringsberg, NHV, Göteborg, Sverige
Professor Marina Clarke, Acting Head of Nursing, Stellenbosch University, South Africa

Opponent:
Professor John Porter, Department of Infectious and Tropical Diseases and Public Health and Policy, London School of Hygiene and Tropical Medicine, England

Betygsnämnd:
Professor Elisabeth Faxelid, Institutionen för folkhälsovetenskap, ICHAR, Karolinska Insitutet, Sverige
Professor Elisabeth Fosse, HEMIL-sentret, Universitet i Bergen, Norge
Professor Thorolfur Thorlindsson, Socialvetenskapliga fakulteten, Islands universitet, Island

 

 

Disputation den 13 april 2012

Helga Sól Olafsdóttir (IS) försvarar sin avhandling den 13 april 2012 kl.13.00

Plats: Aulan, NHV

Titel på avhandlingen:
Nordic and Infertile. – A study of options and decisions.
Abstract

Handledare:
Professor Anders Möller, NHV, Göteborg
Docent Matts Wikland, Sahlgrenska akademin, Göteborg

Opponent:
Docent Lone Schmidt, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Social Medicin, København Universitet, Danmark

Betygsnämnd:
Professor Ingegerd Hildingsson Institutionen för Hälsovetenskap, Mittuniversitetet, Sverige
Docent Viveca Söderström-Anttila, biträdande överläkare vid Väestöliitto kliniker Ab i Helsingfors, Finland
Professor Björn Hofmann, Avdeling for helse og samfunn, Høgskolen i Gjøvik, Norge

 

Disputation den 2 december 2011

Andrea Eriksson (SV) försvarar sin avhandling den 2 december 2011 kl.13.15 

Plats
: Aulan, NHV

Titel på avhandlingen:
Health-Promoting Leadership: A Study of the Concept and Critical Conditions for Implementation and Evaluation
Abstract

Handledare:
Professor Runo Axelsson, NHV och docent Susanna Bihari Axelsson, NHV

Opponent:
Gunnar Ahlborg jr, docent i yrkesmedicin vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet, samt avdelningschef vid Institutet för Stressmedicin i Göteborg

Betygsnämnd:
Professor Elisabeth Fosse HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen
Docent Jeppe Gustafsson, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg universitet 
Professor Annika Härenstam, Institutionen för Arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

 

Disputation den 16 maj 2011

Sven-Tore Dreyer Fredriksen (NO) försvarar sin avhandling den 16 maj 2011 kl 13.00

Plats: Aulan, NHV

Titel på avhandlingen:
Intensivpasientens gåtefulle kunnskap - om erfart kunnskap og kunnskapsformidling i en intensivkontekst.

Handledare:
Professor Tommy Svensson, NHV

Opponent:
Professor Elisabeth Severinsson, Institutt for sykepleievitenskap, Fakultet for helsevitenskap, Høgskolen i Vestfold, Norge

Betygsnämnd:
Professor Unni Å. Lindström, Enheten för vårdvetenskap, Åbo akademi, Vasa, Finland
Professor emerita Elisabeth Hall, Aarhus universitet, Danmark 
Professor Anders Möller, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV

Abstrakt

Disputation den 6 maj 2011

Eva Lesén (SE) försvarar sin avhandling den 6 maj 2011 kl 13.15

Plats: Aulan, NHV

Titel på avhandlingen:
Psychotropic drugs among the elderly. Population-based studies on indicators of inappropriate utilisation in relation to socioeconomic determinants and mental disorders.

Handledare:
Docent Anders Carlsten, Läkemedelsverket

Bihandledare:
Docent Max Petzold, NHV

Opponent:
Professor Morten Andersen, Centrum för läkemedelsepidemiologi (CPE), Karolinska Institutet, Sverige och Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet, Danmark

Betygsnämnd:
Professor Kari Furu, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Norge
Professor Mats Thorslund, Aging Research Center, Karolinska Institutet/Stockholms universitet, Sverige
Professor Finn Diderichsen, Københavns Universitet, Institut for Folkesundheds-videnskab, Danmark

Abstract

Disputation den 12 oktober 2010

Margereth Björklund (SE) försvarar sin avhandling den 12 oktober 2010 kl 13.00

Plats: Aulan, NHV

Titel på avhandlingen:
Living with Head and Neck Cancer: A Health Promotion Perspective – A Qualitative Study

Handledare:
Professor Anneli Sarvimäki, Äldreinstitutet, Finland

Bihandledare:
Universitetslektor Agneta Berg, Högskolan i Kristianstad, Sverige
Professor Bengt Fridlund, Högskolan i Halmstad och Linneuniversitet, Sverige

Opponent:
Professor emerita Berit Lundman, Umeå universitet, Sverige

Betygsnämnd:
Professor Marit Kirkevold, Oslo universitet, Norge
Med. Dr. Hans Thulesius, Kronobergs läns landsting, Sverige
Professor emeritus Matti Klockars, Helsingfors universitet, Finland


Abstract


Disputation den 18 juni 2010


Anne Clancy (NO) försvarar sin avhandling den 18 juni 2010 kl 13.00

Plats: Aulan, NHV

Titel på avhandlingen:
Perceptions of Public Health Nursing Practice - on Borders and Boundaries, Visibility and Voice

Handledare:
Professor Tommy Svensson, NHV

Opponent:
Professor Venke Sørlie, Høgskolen i Bodø, Profesjonshøgskolen, Norge

Betygsnämnd:
Professor emerita Elisabeth Hall, Aarhus universitet, Danmark
Professor Anneli Sarvimäki, Äldreinstitutet, Helsingfors, Finland
Docent Lars Fredén, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap och Bräcke diakoni

Disputation den 19 mars 2010

Lena Marie Beillon (SE) försvarar sin avhandling den 19 mars 2010 kl 13.00

Plats: Aulan, NHV

Titel på avhandlingen:
Att värdera vårdbehov - ett kliniskt dilemma
En studie av nyttjandet av ambulanssjukvård i olika geografiska områden

Huvudhandledare:
Professor Ingvar Karlberg, Göteborgs universitet

Bihandledare:
Professor Johan Herlitz, Göteborgs universitet och Högskolan i Borås
Docent Björn-Ove Suserud, Högskolan i Borås

Opponent:
Professor Bjørn Guldvog, Universitetet i Bergen och Helsedirektoratet, Norge

Betygsnämnd:
Professor Elina Hemminki, Institutet för hälsa och välfärd, Finland
Professor Björn Biber, Göteborgs universitet, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Sverige
Professor Åke Andrén-Sandberg, Lunds universitet och Karolinska Institutet, Sverige, Universitetet i Bergen, Norge

Abstract.


Disputation den 11 november 2009

Ingrid Landgraff Østlie (NO) försvarar sin avhandling den 11 november kl 13.00

Plats: Aulan, NHV

Titel på avhandlingen:
Living with Juvenile Idiopathic Arthritis from childhood to adult life
An 18 year follow-up study from the perspective of young adults

Huvudhandledare:
Professor Anders Möller, NHV

Bihandledare:
Professor Inger Johansson, Høgskolen i Gjøvik, Norge

Opponent:
Professor Berit Rokne, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen, Norge

Betygsnämnd:
Professor emerita Elisabeth Hall, Århus universitet, Danmark
Docent Ingemar Petersson, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet, Sverige
Docent Lars-Olof Persson, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet, Sverige


Disputation den 6 november 2009

Gunilla Kulla (FI) försvarar sin avhandling den 6 november kl 13.00

Plats: Aulan, NHV

Titel på avhandlingen:
Åldrande, hälsa, minoritet - äldre finlandssvenskar i Finland och Sverige

Huvudhandledare
Docent Anneli Sarvimäki, Äldreinstitutet, Finland

Bihandledare
Professor Sirkka-Liisa Ekman, Karolinska Institutet, Sverige

Opponent
Docent Peter Öberg, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi, Högskolan i Gävle, Sverige 

Betygsnämnd
Docent Ania Willman, Sektionen för hälsa, Blekinge tekniska högskola, Sverige
Professor Bjørn Holstein, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Social Medicin, Københavns Universitet, Danmark
Docent Anni Vilkko, Institutet för hälsa och välfärd, Finland


Disputation den 21 oktober 2009

Tone Kringeland (NO) försvarar sin avhandling den 21 oktober
2009 kl 09.00

Plats: Aulan, NHV

Titel på avhandlingen:
Perspective of risk in childbirth, women’s expressed wishes for mode of delivery and how they actually give birth

Huvudhandledare:
Professor Anders Möller, NHV

Bihandledare:
Professor Anne Kjersti Daltveit, Universitetet i Bergen, Norge

Opponent:
Docent Marie Berg, Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Betygsnämnd:
Professor Bjørn Holstein, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Social Medicin, Københavns Universitet, Danmark
Professor Jon Øyvind Odland, Universitetet i Tromsø, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisin, Norge
Docent Ingegerd Hildingsson, Mittuniversitetet, Institutionen för hälsovetenskap, Sverige

Disputation den 16 oktober 2009

Agneta Kullén Engström (SE) försvarar sin avhandling den 16 oktober
2009 kl 13.30

Plats: Aulan, NHV

Titel på avhandlingen:
Ledarskap och medarbetarskap vid strukturella förändringar i hälso- och sjukvården
Nyckelaktörers och medarbetares upplevelser

 
Handledare:
Professor Runo Axelsson, NHV

Opponent: 
Professor Terese Bondas, Høgskolen i Bodø, Norge 
 
Betygsnämnd:
Professor Lennart Öhlund, Institutt for helsefag, Høgskolen i Ålesund, Norge
Docent Margaretha Strandmark, Karlstads universitet, Sverige
Professor Elisabeth Severinsson, Høgskolen i Vestfold, Norge


Disputation den 15 juni 2009

Birgit Niclasen (DK) försvarar sin avhandling den 15 juni 2009 kl 13.00

Plats: Aulan, NHV

Titel på avhandlingen:
Folkesundhed i børnehøjde – indikatorer for børns sundhed og velbefindende i Grønland

Huvudhandledare:
Professor emeritus Lennart Köhler, NHV

Bihandledare:
Professor Peter Bjerregaard, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Danmark 
Docent Max Petzold, NHV

Opponent:
Professor Staffan Janson, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för hälsa och miljö, Karlstads universitet, Sverige

Betygsnämnd:
Docent Anneli Ivarsson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Enheten för epidemiologi och folkhälsovetenskap , Umeå universitet, Sverige

Professor Björn Holstein, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Social Medicin, Københavns Universitet, Danmark

Professor Geir Gunnlaugsson, School of Health and Education, Reykjavik University, IcelandDisputation den 15 maj 2009

Sirkka Elo (SE) försvarar sin avhandling den 15 maj 2009 kl 13.00

Plats: Aulan, NHV

Titel på avhandlingen:
Hälso- och sjukvårdens roll som informationskälla för hälsoläget i befolkningen och uppföljning av dess folkhälsoinriktade insatser

Huvudhandledare:
Professor Ingvar Karlberg, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet

Bihandledare:
Docent Ina Borup, NHV

Opponent:
Docent, överläkare Margareta Kristenson, Avdelningen för Samhällsmedicin, Institutionen för Medicin och Hälsa, Linköpings Universitet, Sverige

Betygsnämnd:
Professor Gudjon Magnusson, Reykjaviks universitet, Island
Professor Monrad Aas, Forskningsavdelingen, Psykiatrien i Vestfold HF, Norge
Professor Mats Brommels, Institutionen för folkhälsovetenskap, Helsingfors Universitet, Finland och Karolinska Institutet, SverigeDisputation den 27 mars 2009

Ulla Wihlman (SE) försvarar sin avhandling den 27 mars 2009 kl 13.00

Plats: NHV

Titel på avhandlingen:
Development of Interorganisational Integration - A Vocational Rehabilitation Project

Huvudhandledare:
Professor Cecilia Stålsby Lundborg, NHV

Bihandledare:
Professor Runo Axelsson, NHV
Docent Inger Holmström, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet

Opponent:
Professor Berth Danermark, Institutet för handikappvetenskap, Örebro universitet

Betygsnämnd:
Professor emerita Kristina Schüldt Ekholm, Mittuniversitetet, Sverige
Førsteamanuensis Elisabeth Fosse, Avdeling for utdanning og helse, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen, Norge
Professor Mats Brommels, Institutionen för folkhälsovetenskap, Helsingfors Universitet, Finland

Disputation den 16 januari 2009


GullBritt Rahm (SE) försvarar sin avhandling den 16 januari 2009 kl 13.00

Plats: Aulan, NHV

Titel på avhandlingen:
Ut ur ensamheten. Hälsa och liv för kvinnor som varit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen och som deltagit i självhjälpsgrupp

Huvudhandledare:
Professor Karin Ringsbrg, NHV 

Bihandledare:
Docent Barbro Renck, Karlstads universitet

Opponent:
Professor Barbro Wijma, Avdelningen för genus och medicin, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Hälsouniversitetet, Linköping, Sverige

Betygsnämnd:
Professor Svein Mossige, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), Norge
Professor Carl Göran Svedin, Barn- och ungdomspsykiatri, Avdelningen för kvinnors och barns hälsa, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Hälsouniversitetet, Linköping, Sverige
Docent Sirpa Wrede, Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingfors universitet, Finland

Disputation den 17 december 2008

Stian Biong (NO) försvarar sin avhandling den 17 december 2008 kl 13.00

Plats: Aulan, NHV

Titel på avhandlingen: 

Between death as escape and the dream of life. Psychosocial dimensions of health in young men living with substance abuse and suicidal behaviour.

Huvudhandledare:
Professor Edle Ravndal, Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS), Norge

Bihandledare:
Professor Tommy Svensson, NHV

Opponent:
Professor Elisabeth Severinsson, Institutt for helsefag, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger, Norge

Betygsnämnd:
Docent Anneli Sarvimäki, Äldreinstitutet, Helsingfors, Finland
Professor Jan Beskow, Västsvenska nätverket för suicidprevention, Sverige
Professor Tor-Johan Ekeland, Institutt for Sosialfag, Høgskulen i Volda, Norge

Länk till pressreleasen

Disputation den 1 september 2008

Ingrid Muus (DK) försvarar sin avhandling den 1 september 2008 kl 13.00

Plats: Aulan, NHV

Titel på avhandlingen: 
Helbredsrelateret livskvalitet efter apopleksi. Validering og anvendelse af SSQOL-DK, et diagnosespecifikt instrument til måling af helbredsrelateret livskvalitet blandt danske

Huvudhandledare:
Professor Karing Ringsberg, NHV, Göteborg

Bihandledare:
Docent Max Petzold, NHV, Göteborg

Opponent:
Docent Lars-Olof Persson, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet

Betygsnämnd:
Professor Berit Rokne Hanestad, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen, Norge
Claus Vinther Nielsen, ph.d., Ledende regionssocialoverlæge, Klinisk Socialmedicin og MarselisborgCentret, Center for Folkesundhed, Region Midtjylland og Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, Danmark
Thomas Truelsen, Dr.med., ph.d., Neurologisk afdeling, Bispebjerg Hospital, Danmark

Disputation den 4 juni 2008

Arild Granerud (NO) försvarar sin avhandling den 4 juni kl 13.00

Plats: Aulan, NHV

Titel på avhandlingen:
Social integration for people with mental health problems: experiences,perspectives and practical changes

Huvudhandledare:
Professor Elisabeth Severinsson, Universitetet i Stavanger

Bihandledare:
Docent Lars Fredén, NHV, Göteborg

Opponent:
Professor Bjørn Holstein, Afdeling for social medicin, Københavns Universitet

Betygsnämnd:
Professor Unni Å. Lindström, Enheten för vårdvetenskap vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten, Åbo Akademi
Professor Lars Dahlgren, Sociologiska institutionen, Umeå universitet
Professor Tor-Johan Ekeland, Högskolan i Volda

Disputation den 8 maj 2008

Eva Clausson (SE) försvarar sin avhandling den 8 maj kl 13.00

Plats: Aulan, NHV

Titel på avhandlingen:
School Health Nursering - Perceiving, recording and improving schoolchildren's health

Huvudhandledare:
Professor Lennart Köhler, NHV, Göteborg

Bihandledare:
Universitetslektor Agneta Berg, Högskolan i Kristianstad

Opponent:
Professor Elisabeth Hall, Institut for Folkesundhed, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus universitet

Betygsnämnd:
Erik Bergström, docent i pediatrik och överläkare vid Barn- och ungdomskliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Professor Elisabeth Severinsson, Institutt for helsefag, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger
Professor Guðrún Kristjánsdóttir, Faculty of Nursing, University of Iceland

Spikblad/abstrakt

Disputation den 7 februari 2008

Anette Häggblom (AX) försvarade sin avhandling den 7 februari kl. 13.00.

Plats: Norgesalen NHV

Titel på avhandlingen:
Love that turns into terror: Intimate partner violence in Åland – nurses’ encounters with battered women in the context of a government-initiated policy programme

Huvudhandledare:
Professor Anders Möller NHV, Göteborg

Opponent:
Professor Hanne Haavind, Oslo universitet

Betygsnämnd:
Professor (forsker 1) Svein Mossig, Norsk institution for forskning om oppvektst, velferd og aldring, NOVA
Docent Barbro Renck, Karlstads universitet
Professor Anneli Sarvimäki, Äldre Institutet, Helsingfors

Disputation den 22 januari 2008

Lene Povlsen (DK) försvarade sin avhandling den 22 januari kl. 13.00.

Plats: Aulan vid NHV

Titel på avhandlingen:
Diabetes in children and adolescents from non-western immigrant families - health education, support and collaboration

Huvudhandledare:
Professor Karin Ringsberg, NHV, Göteborg
Bihandledare:
Professor Ingvar Karlberg, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet

Opponent:
Docent Katarina Hjelm, Institutionen för Vårdvetenskap och Socialt arbete, Växjö universitet

Betygsnämnd:
Professor Sølvi Helseth, Høgskolen i Oslo
Professor Urban Rosenqvist, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet
Professor Bjørn Holstein, Afdeling for social medicin, Københavns Universitet

Disputation den 18 december 2007

Geir Vegard Berg (NO) försvarade sin avhandling den 18 december kl. 10.00.

Plats: Aulan vid NHV

Titel på avhandlingen:
Å fremme den eldre sykehuspasientens helse i lys av et folkehelse - og et holistiskt-eksistensielt sykepleieperspektiv 

Huvudhandledare:
Professor Anneli Sarvimäki, Äldre Institutet, Helsingfors
Bihandledare:
Lektor Birgitta Hedelin, Karlstads universitet

Opponent:
Professor Berit Lundman, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet

Betygsnämnd:
Professor Roar Johnsen, Institutt för samfunnsmedisin, Norges teknisk-naturvitenskapeliga universitet
Professor Bodil Ellefsen, Institutt för sykepleievitenskap og helsefag, Universitetet i Oslo
Professor Bjørn Holstein, Afdelning för social medicin, Københavns Universitet

abstrakt/sammanfattning

Disputation den 25 september 2007

Louise Silwer (SE) försvarade sin avhandling den 25 september kl. 13.00.

Plats: Aulan vid NHV
 
Titel på avhandlingen:
Public health aspects of pharmaceutical prescription patterns: Exemplified by treatments for prevention of cardiovascular disease 
 
Huvudhandledare:
Professor Cecilia Stålsby Lundborg, NHV, Göteborg
Bihandledare: 
Docent Max Petzold, NHV, Göteborg
 
Opponent:
Professor Ebba Holme Hansen, Institut for Farmakologi og Farmakoterapi, Danmarks Farmaceutiske Universitet
 
Betygsnämnd:
Seniorforsker, speciallæge i klinisk farmakologi Morten Andersen, Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk universitet
Førsteamanuensis i allmennmedisin Per Lagerløv, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Medisinske fakultet, Universitet i Oslo
Professor Marja Airaksinen, Avdelningen för social farmaci, Farmaceutiska fakulteten, Universitetet i Helsingfors


Disputation den 28 augusti 2007

Hildegunn Sagvaag (NO) försvarade sin avhandling den 28 augusti kl. 13.00.

Plats: Aulan vid NHV

Titel på avhandlingen:
Alkoholbruk i tilknyting til arbeid- Ein kvalitativ studie i eit folkhelsevitskapeleg perspektiv

Handledare:
Professor Anneli Sarvimäki, Äldre Institutet, Helsingfors
Bihandledare:
Professor António Barbosa da Silva, Teologiske Høgskole, Kristiansand
Fälthandledare:
DrPh Sverre Martin Nesvåg, International Research Institute of Stavanger

Opponent:
Docent Kerstin Svensson, Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan, Lunds universitet

Betygsnämnd:
Professor Tor-Johan Ekeland Högskolan i Volda
Professor Elianne Riska Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingfors universitet
Professor Ingemar Åkerlind Mälardalens högskola i Västerås

Abstrakt

Disputation den 5 juni 2007

Bengt Åhgren (SE) försvarade sin avhandling den 5 juni kl 13.00.

Titel på avhandlingen: Creating Integrated Health Care
 
Handledare:
Professor Runo Axelsson, NHV
 
Opponent:
Professor Mats Brommels, Medical Management Center, Karolinska Institutet, Stockholm
 
Betygsnämnd:
Ass professor Elisabet Fosse, Det psykologiske fakultet, Institutt for utdanning og helse, HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen
Ass professor Anders Anell, Swedish Institute for Health Economics (IHE), Lund
Adj. professor Jakob Kragstrup, Forskningsenheden for almen praksis, syddansk universitet, Odense

Disputation den 21 maj 2007

Kaja Pölluste (EE) försvarade sin avhandling den 21 maj kl 13.00.

Titel på avhandlingen:
Health reforms in Estonia - acceptability , satisfaction and impact
 
Handledare:
Professor Runo Axelsson, NHV
 
Opponent:
Professor Göran Tomson, Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholm
 
Betygsnämnd:
Professor Grete Botten, Universitetet i Oslo, det medisinske fakultet
Professor Juhani Lehto, Tampere School of Public Health
Professor Allan Krasnik, Köpenhamns universitet, Afd, for Sundhedsthensteforskning, Inst. for folkesundsvidenskab

Pressmeddelande

Press release

 

Disputation den 19 december 2006  

Ellen Blix (NO) försvarade sin DrPH-avhandling den 19 december 2006, Tromsø universitet 

Titel på avhandlingen:
Innkomst-CTG. En vurdering av testens prediktive verdier, reliabilitet og effekt. Betydning for jordmødre i deres daglige arbeid

Handledare:
Professor Pål Øian, Universitetet hospital of North Norway, Tromsø
Docent Lennart Öhlund, Högskolan i Gävle
Professor Bo Eriksson, NHV

Opponent:
Professor Björn Backe, St Olavs hospital, Trondheim

Betygsnämnd:
Professor Ulla Waldenström, Karolinska institutet, Stockholm
Överläkare/Dr.med Jens Langhoff-Roos, Rigshospitalet, Köpenhamn
Professor emeritas Vivian Wahlberg, Stockholm

Abstract

Pressmeddelande

Den 16 januari 2007 höll Ellen Blix en föreläsning på NHV runt ämnet för sin avhandling - läs mer

 

Disputation den 6 oktober 2006  

Elisabeth Willumsen (NO) försvarade sin DrPH-avhandling den 6 oktober 2006.

Titel på avhandlingen: Interprofessional Collaboration in Residential Childcare

Handledare: Professor Elisabeth Severinsson, Universitetet i Stavanger
 
Opponent:
Docent Elisabeth Cedersund, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet, Sverige

Betygsnämnd:
Professor Benny Hjern, Jönköping International Business School, Dept of Political Science
Professor Niels Michelsen, Health / Clinical Social Medicine, Copenhagen university
Professor Guðrun Kristinsdóttir, Iceland university of Education, Reykjavik

Abstract

Pressmeddelande

 

Disputation den 19 april 2006

Synnöve Ödegård (SE) försvarande sin DrPH-avhandling den 19 april 2006.
 
Titel på avhandlingen: Säker Vård - patientskador, rapportering och prevention

Handledare: Professor Lars Edgren, Region Skåne, (huvudhandledare) samt Professor Lillemor Hallberg, Högskolan i Halmstad
 
Opponent: 
Professor Jan Hovden, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Dep. Of Industrial Economics and Technology Management, Trondheim

Betygsnämnd: 
Professor Björn Wahlström, Technical Research Centre of Finland, VTT Industrial systems, Espoo, Finland
Professor em Hroar Piene, Stockholms universitet
Professor Ingvar Karlberg, CHSA, Göteborg

Abstract

 

 


Abstrakt Geir V Berg
Abstrakt Sagvaag
Press release Kaja Põlluste
Abstract Blix
Inbjudan till föreläsning
Abstract Ödegård
Abstract Willumsen  Skriv ut sidan

Webböversikt Om cookies NHV Fredrik Bloms väg 25 Box 12133 SE-402 42 Göteborg +46(0)31 69 39 00 This is a mailto link En institution under Nordiska ministerrådet