NHV stängde den 31 december 2014
Om NHV - Introduktion
Historik
Forskning
Utbildning
Internationell verksamhet
Publikationer
Biblioteket
Start > Om NHV > Databaser

Databaser


CINAHL
Vårdvetenskap, arbetsterapi, sjukgymnastik/fysioterapi, rehabilitering
och utbildning inom vårdområdet. Databasen refererar till artiklar ur
drygt 1700 tidskrifter samt avhandlingar och en del böcker.

Cochrane Library
Evidensbaserad medicin, randomiserade kontrollerade studier.
Systematiska litteraturöversikter samt referenser till kontrollerade
studier; abstracts från Cochrane Reviews.

CSA / PsychINFO  
Tvärvetenskaplig - bibliografiska databaser och citeringsdatabaser. Inklusive Science Citation Index, Social Sciences Citation Index samt Arts & Humanities Citation Index. PsychINFO ger tillgång till internationell litteratur inom psykologi och relaterade discipliner.

European Health for All Database
Innehåller hälsostatistik från de europeiska länder som är medlemmar i WHO


PubMed
Innehåller referenser från internationella tidskrifter inom biomedicin,
mikrobiologi, nutrition, hälsovård, odontologi och omvårdnad

SveMed+
Ca 100 skandinaviska tidskrifter inom biomedicin indexeras i SveMed+. 
Några av dessa indexeras även i PubMed och Cinahl (se * i tidskriftslistan).
Referenserna är ofta snabbare tillgängliga genom SveMed+


Svensk MeSH
Denna tjänst är baserad på 2001 års MeSH. Termer från NLM har
kompletterats med svenska översättningar

Web of Science
Multidisciplinary - bibliographic and citation databases.
Incl Science Citation Index, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index


WHOLIS
WHOLIS är WHOs biblioteksdatabas. WHOLIS indexerar alla WHO-publikationer från 1948
och framåt samt artiklar från WHO-producerade tidskrifter och tekniska dokument från 1985 till nutid


WHOSIS

Epidemiologisk och statistisk Information inom hälsoområdet från WHO


 

 


  Skriv ut sidan

Webböversikt Om cookies NHV Fredrik Bloms väg 25 Box 12133 SE-402 42 Göteborg +46(0)31 69 39 00 This is a mailto link En institution under Nordiska ministerrådet