NHV stänger 31 december 2014
Om Nordic School of Public Health NHV
Folkhälsa sedan 1953
Kvalitetspolicy Nordic School of Public Health NHV
Nordiska folkhälsopriset
Aktuellt på NHV
Prenumerera på nyhetsbrevet
Styrelsen
Ledningsgruppen
Årsrapporter
Så hittar du till Nordic School of Public Health NHV
Start > Om NHV > Om Nordic School of Public Health NHV

Om Nordic School of Public Health NHV


Under 60 år har NHV verkat som en pionjär och central aktör inom utbildning och forskning kring nordisk folkhälsa. NHV stänger den 31/12 2014. Vårt engagemang för folkhälsovetenskap och det nordiska perspektivet ser vi som ett viktigt arv att förvalta och utveckla i framtiden.

Med sina rötter i det nordiska samarbetet, under nordiska ministerrådet NMR, har NHV varit finansierad av social- och hälsodepartementen i de nordiska länderna. Genom en gemensam nordisk vilja att förbättra folkhälsan har NHV kunnat satsa på såväl den teoretiska utvecklingen som den praktiska kunskapen inom folkhälsovetenskapen.

Våra studenter har kommit från kunskapsintensiva yrkesområden inom t.ex. vårdsektorn eller samhällsplanering, och stått inför nya utmaningar och förändringar, som ofta krävt helt nya lösningar och ett annorlunda sätt att arbeta på. Nordic School of Public Health NHV har kännetecknats av en modell där arbetsliv och studier har kunnat kombineras. NHV har erbjudit ett brett urval av kurser, som också varit byggstenar till att gå vidare till olika examina i folkhälsovetenskap.

Nordic School of Public Health NHVs verksamhetsidé har varit att bidra till att stärka folkhälsan genom:

Forskning:
Att bedriva folkhälsovetenskaplig forskning på internationell nivå

Utbildning:
Att stärka professionaliseringen i folkhälsoarbetet i de nordiska länderna genom forskningsbaserad akademisk utbildning i folkhälsovetenskap på flera nivåer, däribland master- och doktorsgrad, och i balans med internationella akademiska standarder och med centrala krav inom folkhälsa och i hälso- och sjukvårdssystemen i Norden

Kunskapsförmedling:
Att fungera som nordisk folkhälsovetenskapligt kunskapscentrum och därigenom åta sig myndighetsuppdrag kring rådgivning och utredning

Stärka den nordiska dimensionen:
Att stärka den nordiska dimensionen i folkhälsovetenskaplig forskning, utbildning och kunskapsförmedling.


  Skriv ut sidan

Webböversikt Om cookies NHV Fredrik Bloms väg 25 Box 12133 SE-402 42 Göteborg +46(0)31 69 39 00 This is a mailto link En institution under Nordiska ministerrådet