Studentinformation inför NHVs stängning
Allmän information om utbildning
Kurser
Utbildningsprogram
Studentföreningen
Vid frågor om utbildning
Start > Utbildning > Studentföreningen

Studentföreningen


Studentföreningens mål är att ta fram och driva synpunkter av betydelse för skolans elever samt att initiera aktiviteter som gagnar studenterna. Det är därför viktigt att vi får kännedom om de studerandes önskemål och behov gällande studier på NHV. Studentföreningen är mycket beroende av ledamöternas och studenternas engagemang. Styrelsearbetet är frivilligt och utan arvode. Du som studerar vid NHV blir medlem i studentföreningen genom att betala studentföreningsavgift.

I styrelsen finns utrymme för tio representanter. Det eftersträvas att de fem nordiska länderna är representerade i styrelsen, att olika studentgrupper (diplom, master, doktorgrad) är representerade samt att representanterna är studieaktiva. Vi fördelar deltagande i skolans olika grupper oss emellan. Vi har representanter i NHVs styrelse, Nämnden för avancerad utbildning (AU-nämnden) och Arbetsmiljökommittén. En stor utmaning för studentföreningen är att representera de många olika studentgrupper som finns på NHV och som bor inom ett mycket stort geografiskt område.

Vi är intresserade av fler styrelsemedlemmar till studentföreningen, så hör gärna av dig till oss! Genom att bli styrelsemedlem får du möjlighet till insyn i högskolevärlden samt en chans att påverka din utbildning. Genom föreningsarbetet ges möjlighet till en nordisk gemenskap.
 
Mer information om studentföreningen finns i länkarna till höger på denna sida samt på Fronter där även mötesprotokollen finns publicerade. Kontakta gärna någon av nedanstående medlemmar i studentföreningen för frågor. En del frågor kan vi svara på direkt, andra tar vi med oss som ett ärende till kommande styrelsemöte och för fortsatt arbete.

Ordinarie

Suppleant

Pernille Ripadal (DK), Ordförande

Hédinn Sigurdsson (IS), Vice ordförande

Krister Ripadal (SE), Kassör

 

Charlotte Ruste Strand (NO)

Sissel Austberg (NO)

Karina Godoy (SE)

Sofie Husby (DK)

 

Ordinarie Suppleant
NHV:s styrelse: Pernille Ripadal

AU-nämnden:

Sissel Austberg/
Hédinn Sigurdsson

Sofie Husby

Arbetsmiljökommittén:

Karina Godoy  Skriv ut sidan

Webböversikt Om cookies NHV Fredrik Bloms väg 25 Box 12133 SE-402 42 Göteborg +46(0)31 69 39 00 This is a mailto link En institution under Nordiska ministerrådet