Forskningspolicy
Forskarutbildning i folkhälsovetenskap
Disputationer
Forskarutbildningsnämnden
Kontaktinformation
Forskningsområden
Forskningsnätverk
Pågående forskningsprojekt
Avslutade projekt
Start > Forskning > Forskarutbildning i folkhälsovetenskap > Forskarutbildningsnämnden

Forskarutbildningsnämnden


I forskarutbildningsnämnden ingår följande personer: 

Professor Sakari Suominen, ordförande
Professor Ewa Wikström
Professor Alexandra Krettek
Professor Bengt Åhgren
Professor Ingvar Karlberg
Professor Jan Johansson Hanse
Doktorand Johanna Andersson
Docent Lene Povlsen
Professor Mads Hermansen
Professor Mika Gissler
Docent Ulla Forinder

Studierektor fattar beslut efter hörande av forskarutbildningsnämnden (FU-nämnden). 

FU-nämnden sammanträder två gånger per termin och handlägger ärenden och frågor relaterade till forskarutbildningen.

 


  Skriv ut sidan

Webböversikt Om cookies NHV Fredrik Bloms väg 25 Box 12133 SE-402 42 Göteborg +46(0)31 69 39 00 This is a mailto link En institution under Nordiska ministerrådet