NHV stänger 31 december 2014
Om Nordic School of Public Health NHV
Folkhälsa sedan 1953
Kvalitetspolicy Nordic School of Public Health NHV
Nordiska folkhälsopriset
Aktuellt på NHV
Prenumerera på nyhetsbrevet
Styrelsen
Ledningsgruppen
Årsrapporter
Så hittar du till Nordic School of Public Health NHV
Start > Om NHV > Styrelsen

Styrelsen


Nordic School of Public Health NHVs styrelse tillsätts av och är ansvarig inför Nordiska ministerrådet. Styrelsen ansvarar för all verksamhet som bedrivs vid institutionen. Den består av fem ordinarie ledamöter - en från varje nordiskt land - samt suppleanter för de ordinarie ledamöterna. Ordförande i styrelsen utses för ett år och följer Nordiska ministerrådets ordförandeskap. 2014 är Island ordförandeland.

Styrelsen har normalt tre sammanträden per år. Under 2014 äger följande möten rum: den 13 februari, 8 april, 15 maj, 4 september, 23 oktober och 3 december.

Ledamöter och suppleanter 2014

Island

 Valgerður Gunnarsdóttir


Ordförande
Rådgivare
Valgerður Gunnarsdóttir
(ordinarie)
Välfärdsministeriet
Hafnarhúsinu v/Tryggvagötu
IS-150 REYKJAVIK
E-post: This is a mailto link

 


Chefsepidemiolog
Haraldur Briem
(suppleant)
Center för hälsosäkerhet och smittskydd
Hälsodirektoratet
Baronsstigur 47
IS-101 REYKJAVIK 
E-post: This is a mailto link

 

Sverige

Kansliråd
Bengt Rönngren
(ordinarie)
Socialdepartementet
Enheten för folkhälsa och sjukvård
SE-103 33 STOCKHOLM
E-post: This is a mailto link

 

Kansliråd
Mårten Kivi
 (suppleant)
Socialdepartementet
SE-103 33 STOCKHOLM
E-post: This is a mailto link

Norge

Ole T. Andersen

Ekspedisjonssjef
Ole T. Andersen
(ordinarie)
Administrasjonsavdelingen
Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
N-0030 OSLO
E-post: This is a mailto link

 

Jan Berg

Avdelingsdirektør
Jan Berg (suppleant)
Folkehelseavdelingen
Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
NO-0030 OSLO
E-post: This is a mailto link

 

Danmark

Chefkonsulent/International adviser
Marianne Kristensen 
(ordinarie)
Sundhedsstyrelsen/National Board of Health
Islands brygge 67
DK-2300 KØBENHAVN S
E-post: This is a mailto link

 


Finland


Konsultativ tjänsteman
Viveca Arrhenius (ordinarie)
Social- och hälsovårdsministeriet
Avdelningen för främjande av välfärd
och hälsa
PB 33
FI-00023 STATSRÅDET
E-post: This is a mailto link

Konsultativ tjänsteman
Taina Mäntyranta
(suppleant)
Avd. för social och hälsovårdstjänster
PB 33
FI-00023 STATSRÅDET
E-post: This is a mailto link

 


  Skriv ut sidan

Webböversikt Om cookies NHV Fredrik Bloms väg 25 Box 12133 SE-402 42 Göteborg +46(0)31 69 39 00 This is a mailto link En institution under Nordiska ministerrådet