Studentinformation inför NHVs stängning
Allmän information om utbildning
Kurser
Kursprogram 2014
Sök kurser
Utbildningsprogram
Uppdragsutbildning
Studentföreningen
Vid frågor om utbildning
Start > Utbildning > Kurser

Kurser


Med anledning av beslutet om NHVs stängning den 31 december 2014, kommer NHV endast ha kursverksamhet till oktober 2014.

NHVs kurser ges på två olika nivåer, avancerad nivå och forskarnivå. Kurserna ges antingen på ett skandinaviskt språk eller på engelska.

De kurser vi erbjuder under 2014 hittar du i Kursprogram 2014.

Ansökan

Löpande antagning sker fram till kursstart i mån av plats. Du söker till våra kurser via webbplatsen. När du ansökt får du en bekräftelse per e-post, att din ansökan kommit fram till oss.

Det är viktigt att du anger dina akademiska utbildningar och relevant arbetslivserfarenhet när du söker. Dessa år (max 10 av vardera) är dina meriter vid urvalet när det finns fler behöriga sökande till en kurs än antalet platser. Platserna är även kvoterade för respektive nordiskt land.

Söker du kurs/er på NHV för första gången, måste du bifoga dokumentation som styrker den allmänna behörigheten - akademisk examen som motsvarar minst tre års utbildning på högskolenivå.

Finns det särskilda behörighetskrav för den kurs du söker måste du komplettera din ansökan med intyg för de kurser som du genomfört vid andra institutioner än NHV.

Om du vid ansökan bifogat bilagor på annat språk än skandinaviska eller engelska, måste du även bifoga en översättning till engelska eller till ett skandinaviskt språk.  

Antagning

Vi sänder ut antagningsbesked till dig via e-post. I e-postmeddelandet finns en länk där du ser NHVs beslut om du blivit antagen eller ej, samt instruktioner för hur du tackar ja/nej till kurs(er). Antagningsbeskedet skickas till den e-postadress som du angivit i ansökningsformuläret.

Antalet kursplatser är generellt 30 för avancerade kurser och 20 för forskarkurser. NHV förbehåller sig rätten att ställa in kurser vid för lågt antal deltagare, dock senast sex veckor innan kursstart.

Du som är antagen till diplomprogrammet i folkhälsovetenskap, MPH-programmet eller forskarutbildningen vid NHV eller annat nordiskt universitet har förtur, men inte garanti, till platser på kurserna. Information om prioritering och turordning.

Om du är programstudent vid NHV och önskar läsa en skandinavisk kurs på engelska så kan det finnas möjlighet att skapa en individuell studieplan för dig efter avtal med studierektor för respektive utbildningsnivå på NHV. Som programstudent har du också möjlighet att tillgodoräkna dig kurser från andra lärosäten.

Reservantagning

När en kurs är full kan du sättas upp som reserv. Reservantagning kan göras först efter att det framgår vilka som tackat ja till respektive kurs. Vilka reserver som ska antas är beroende av fördelningen mellan de nordiska länderna. Det går därmed inte att ange vilken reservplats någon av de sökande har.

Återbud

Vid eventuellt återbud till en kurs du tackat ja till ska du kontakta This is a mailto link.

Kursprogram 2014
Sök kurser  Skriv ut sidan

Webböversikt Om cookies NHV Fredrik Bloms väg 25 Box 12133 SE-402 42 Göteborg +46(0)31 69 39 00 This is a mailto link En institution under Nordiska ministerrådet