Forskningspolicy
Forskarutbildning i folkhälsovetenskap
Forskningsområden
Forskningsnätverk
Pågående forskningsprojekt
Avslutade projekt
Start > Forskning > Forskningspolicy

Forskningspolicy


Forskningen vid Nordic School of Public Health NHV skall ha folkhälsovetenskaplig relevans samt utgå från nordiska erfarenheter och bedrivas på nordisk basis eller bestå av internationell forskning med nordisk relevans.

Nordic School of Public Health NHV:s forskning skall ha hög kvalitet och vara etiskt försvarbar

  • innebära utveckling av kunskapsfält och metoder inom folkhälsovetenskap
  • publiceras i vetenskapliga tidskrifter eller bedömas på likvärdigt sätt och granskas internt och externt (MScPH, DrPH)
  • underkastas etisk granskning

NHV:s forskning skall vara gränsöver­skridande

  • involvera olika professioner
  • arbeta interdisciplinärt
  • kombinera medicinska, sociala och andra synsätt
  • arbeta inom olika forskningsparadigm och med olika metoder

Nordic School of Public Health NHV:s forskning skall spridas på sådant sätt att den kommer till användning i, men även utanför, den vetenskapliga världen.
                          

Forskningspolicyn är antagen av NHV:s styrelse 16.10.2003


  Skriv ut sidan

Webböversikt Om cookies NHV Fredrik Bloms väg 25 Box 12133 SE-402 42 Göteborg +46(0)31 69 39 00 This is a mailto link En institution under Nordiska ministerrådet