Välkommen till Nordic School of Public Health NHV
Vår verksamhetsidé
Folkhälsa från 1953
Kvalitetspolicy Nordic School of Public Health NHV
NHV medlem i UArctic
Nordiska folkhälsopriset
Samarbetspartner
Aktuellt på NHV
Prenumerera på nyhetsbrevet
Styrelsen
Ledningsgruppen
Årsrapporter
Lediga tjänster
Så hittar du till Nordic School of Public Health NHV
Start > Om NHV > Folkhälsa från 1953

Folkhälsa från 1953


Gemensam nordisk utbildning för hälsovårdsexperter blev aktuell efter andra världskriget. Generaldirektörerna för de nordiska medicinalstyrelserna hade sitt första möte 1947 och 1953 kunde Nordiska hälsovårdshögskolan, NHV, starta sin verksamhet i Göteborg.

Första steget i skolans utveckling, 1953–1978, omfattade verksamheten i huvudsak enskilda kurser i bl.a. socialmedicin, epidemiologi och biostatistik samt omgivningshygien. År 1968 inleddes månadslånga kurser för sjukhusadministratörer, senare blev kurserna i hälso- och sjukvårdsadministration två månader långa. Det andra steget togs 1978, då skolan startade ett Master of Public Health-program (MPH) och fick sina första egna professorer. Det tredje steget togs 1987, då skolan fick kraftigt utökade resurser, nya lokaler på Nya Varvet och startade sin forskarutbildning, Doctor of Public Health (DrPH). 1997 reviderades forskarutbildningen då Master of Science in Public Health-examen infördes (MScPH), som en mellannivå före DrPH.

NHV är en av fyrtiotalet nordiska institutioner som alla har Nordiska ministerrådet, NMR, som huvudman. Med ett 60-tal anställda och en budget på närmare 50 miljoner SEK, varav 85 procent utgör länderbidrag från de nordiska länderna, är NHV en av de största nordiska institutionerna. Antalet studenter till kurserna är kvoterad efter länder­bidragens storlek. Cirka 700 studenter kommer till NHV varje år.


  Skriv ut sidan

Webböversikt Om cookies NHV Fredrik Bloms väg 25 Box 12133 SE-402 42 Göteborg +46(0)31 69 39 00 This is a mailto link En institution under Nordiska ministerrådet