NHV stänger 31 december 2014
Om Nordic School of Public Health NHV
Folkhälsa sedan 1953
Kvalitetspolicy Nordic School of Public Health NHV
Nordiska folkhälsopriset
Aktuellt på NHV
Prenumerera på nyhetsbrevet
Styrelsen
Ledningsgruppen
Årsrapporter
Så hittar du till Nordic School of Public Health NHV
Start > Om NHV > Folkhälsa sedan 1953

Folkhälsa sedan 1953


Gemensam nordisk utbildning för hälsovårdsexperter blev aktuell efter andra världskriget. Generaldirektörerna för de nordiska medicinalstyrelserna hade sitt första möte 1947, och 1953 kunde Nordiska hälsovårdshögskolan, NHV, starta sin verksamhet i Göteborg. 

Under första steget i skolans utveckling, 1953–1978, omfattade verksamheten i huvudsak enskilda kurser i bl.a. socialmedicin, epidemiologi och biostatistik samt omgivningshygien. År 1968 inleddes månadslånga kurser för sjukhusadministratörer. Det andra steget togs 1978, då skolan startade ett Master of Public Health-program (MPH) och fick sina första egna professorer. Det tredje steget togs 1987, då NHV flyttade till nya lokaler på Nya Varvet och startade sin forskarutbildning, Doctor of Public Health (DrPH).

NHV varit en av de största nordiska institutionerna med Nordiska ministerrådet, NMR, som huvudman. Till stor del finansierad av länderbidrag från de nordiska länderna, har antalet studenter till kurserna kvoterats efter länderbidragens storlek.

NHVs logotyp anknyter till det nordiska samarbetet. Den infördes då högskolans namn övergick från att på svenska ha varit Nordiska hälsovårdshögskolan, samt senare även Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap NHV, till det internationellt gångbara Nordic School of Public Health NHV.


  Skriv ut sidan

Webböversikt Om cookies NHV Fredrik Bloms väg 25 Box 12133 SE-402 42 Göteborg +46(0)31 69 39 00 This is a mailto link En institution under Nordiska ministerrådet